Terms of Use

Användaravtal

Välkommen till Beonia!
Användaravtalet beskriver villkor som ger dig tillgång till Beonia webbplats och dess tjänster. Genom att registrera ditt konto på Beonia och att använda tjänster accepterar du dessa villkor och forbinder dig att följa dem.

 

Ändringar in användaravtalet: Vi förbehåller oss rätten att ändra detta avtal eller andra överenskommelser som är införlivade genom hänvisning i dessa användarvillkor. Alla ändringar kommer att skickas till dig via e-postadress som du har registrerat hos oss. Ändrad användaravtalet träder i kraft den dagen det läggs ut på webbplatsen.

 

Förändringar i tjänster: Vi kan också besluta att ersätta tjänster med andra tjänster eller avbryta dem. I ett sådant fall förbehåller vi oss rätten att avsluta din tillgång till tjänster, efter att du har varit informerad I förväg.

 

Tillgång & Medlemskap: Våra tjänster är endast tillgängliga för personer som kan bilda juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Tjänsterna är inte tillgängliga för personer under 18 år utan föräldrarnas godkännande och tillfälligt eller permanent avstängda medlemmar. Beonia förbehåller sig också rätten att vägra tillgång eller användning av vår webbplats för att vem som helst, när som helst efter eget gottfinn .

 

Personlig information om medlemmar:
Integritetspolicy beskriver behandling och skydd av dina personuppgifter när du använder Beonia tjänster. Genom att acceptera detta användaravtal , samtycker du behandling av dina personuppgifter som beskrivs i vår Integritetspolicy

 

Användning av Beonia: Beonia erbjuder en elektronisk plattform för företag och privatanvändare som vill köpa / sälja artiklar, annonsera, hitta jobb eller tjänster. Vi tar inte någon del i försäljningen; att främjer någon av annonser, inlägg eller information. Alla typer av kontakter mellan dig och andra användare sker helt på egen risk. Du accepterar att Beonia har inget ansvar för eventuella tjänstefel av någon av dess användare. Vi ger inte förpliktelser, representationer eller garantier i samband med Annonser på Beonias webbplats.

Genom att använda Beonias plattform för din marknadsföring är du överens om att följa Marknadsföringslagen. Om Företaget bryter mot dessa lagar tar det risker för förluster i form av böter som föreskrivs I marknadsföringslagen.

Ersättning: Eftersom vi inte är inblandade i det faktiska förhållandet mellan alla typer av Beonias användare under fall av att någon tredje part kräver ersättning på grund av att du bryter mot detta Användaravtal eller brott mot någon gällande lag eller tredje parts rättigheter, befriar du Beonia från alla anspråk, krav eller skador.

 

Restriktioner: Våra tjänster ska användas endast för lagliga ändamål. Inlägg, distribution, överföring, lagring av material eller agerande i strid med gällande lag eller förordning är strängt förbjudet. Detta inkluderar obehörig användning av alla immateriella rättigheter, material som är kränkande, nedsättande och motbjudande eller utgör olagligt hot.

På Beonias webplats är det inte tillåtet att 1) visa, distribuera, utföra, överföra, ladda ner eller överföra innehåll som är nedsättande, motbjudande, pornografiskt, kränkande eller hotfullt; 2)uppmuntra beteende som skulle kunna ge upphov till civilrättsligt ansvar eller brott mot gällande lagar eller förordningar; 3)annonsera eller samla in medel för varor eller tjänster genom utpressning; 4) skicka till användare undersökningar, kedjebrev, skräppost, spam eller oönskade meddelanden; 5)skapa ett falsk identitet för vilseledande syfte; 6)förtala en klass av människor på grund av deras ras, religion (eller brist på religiös tro), ursprungsland, sexuell orientering eller kön, ålder, funktionshinder; 7) skildra våldsamma eller kriminella handlingar, förövare eller offer för våld eller brott, eller försöka att upmanna till ett våld eller brott; lägga ut ett material som skildrar, provocerar eller uppmuntrar våld samt avlivning av djur. Beonia förbehåller sig att radera ditt inlägg, överföring eller annan distribution av sådant material.

Immateriella rättigheter Beonia innehar immateriella rättigheter till text, bilder, design, underliggande programkod och annat material och information som görs tillgänglig för dig genom din användning av Tjänsterna. Sådant material och information enbart avsedd för användning av våra tjänster och tillhör Beonia.
  Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering och andra metoder för systematisk användning av innehållet på webbplatsen är inte tillåtet.

 

Ansvar: Beonia ger inte garanti för säker oavbruten kontinuerlig tillgång till tjänster om det förekommer omständigheter utanför dess rimliga kontroll, inklusive ett Internet avbrott eller avbrott i tjänsten, ett kommunikationsavbrott, en arbets störning, katastrof av naturen eller krig.

 

Tvistlösning: Tvister skall avgöras av en svensk allmän domstol.

 

Uppförandekod innehåller principer och beteenden som förväntas av alla annons ägare och webbplatsens användare som deltar i online-interaktioner.
Alla Beonia användare är överens om att:
- Följa Beonia användaravtal .
- Följa alla lagar, inklusive försäljning av varor, immaterialrätt och marknadsförings lagar.
- Avstå från offensiv sätt i eventuella interaktioner.
- Inte engagera sig i repressalier kommentarer eller beteende
- Svara så snart som möjligt på förfrågningar
- uppträda ärligt och i god tro vid alla tillfällen
Beonia förbehåller sig rätten att stänga av någon medlem som inte följer reglerna eller använder webbplatsen på det sätt som är skadliga för dess användare eller webbplatsägare själv.


 

Annonserings Regler:

Innan du bestämmer dig för att använda våra tjänster måste du se till att dina annonser följer Beonias Användaravtalet och att artiklar du annonserar inte finns i Olagliga varors Lista.
Du är personligen ansvarig för information i din annons och se till att den inte bryter mot gällande

.
Du är personligen ansvarig för informationen i din annons och att den inte bryter mot gällande svanska lagar och bestämmelser.

 

Annonser granskning och kontroll: Beonia förbehåller sig rätten att granska alla annonser och avvisa eller ta bort annonser om dess innehåll bryter mot Användaravtalet, eventuella rättsliga bestämmelser, tredje parts rättigheter eller Beonias Uppförandekod och principer. Beonia behåller också rätten att kontrollera användarens identitet eller Annons innehåll äkthet när det är nödvändigt.

 

Språk: Vi rekommenderar att du använder svenska språket i annonser.

 

Val av kategori: Placera din annons i den mest lämpliga kategorien. Om du inte säker I det, vi kan hjälpa dig att hitta en kategori som bäst beskriver din produkt eller tjänst. Lägg inte upp de varor eller tjänster i samma annons om de inte tillhör samma kategori. Dela upp dem i flera annonser i stället. Om du vill sälja din produkt, välj kategori "Till Salu". Om du vill köpa, välj "Vill köpa" osv. När vi granskar din annons kan vi flytta den till en rätt kategori.

 

Annonsrubrik och Beskrivning: Rubrik och beskrivande text i annonsen måste motsvara beskrivningen av de varor eller tjänster som du annonserar om. Objekt måste noggrant representeras och placeras i den lämpligaste kategorin. “Spam Nyckelord” för att manipulera sökresultaten kommer att avvisas. Annonser som innehåller försäljning av en verklig objekt får inte innehålla erbjudandet om tjänster. Alla priser ska vara i svenska kronor.

Byte av produkter eller tjänster i annonser: Det är inte tillåtet att placera mer än ett fastighets objekt i “Egendom” kategori eller mer än ett fordon i "Motor" kategori per annons med undantag om du placerar dem i kategori "Exchange". Du kan inte redigera annons för att återanvända det för ett annat objekt eller tjänster som tillhör olika kategorier innan Annonsens perioden är över. Men du kan alltid byta ut objektet med ny produkt eller tjänst som tillhör samma kategori. T.ex. du placerat din bil Annons i kategori Motor “Till salu” i 90 dagar. Om du sålt din bil eller av någon annan anledning vill avbryta att sälja den, kan du ersätta denna bil med en annan. Du kan inte använda återstående Annons period att annonsera t.ex. motorcykel i detta fall. Du kommer inte att kunna ändra "Bil" Kategori tills Annonsens perioden är över.

 

Bilder: Bilder ska vara relevanta för den produkt eller tjänst du annonserar. Det är inte tillåtet att använda bilder från andra annonser på Beonia eller någon annan reklam källa utan annonsörens medgivande, som kan vara skyddad av upphovsrätten .

 

Dubblett annonser: Vi kan också ta bort din annons om det placeras mer än en gång på samma gång med samma Rubrik eller innehåll i samma eller annan kategori.

 

Marknadsföring, länkar och referenser: Du kan annonsera försäljning, uthyrning, utbyten, tjänster och aviseringar tillsammans med beskrivning av dig eller ditt företag, ange länkar och kontakter som är relevanta för den produkt eller tjänst du annonserar. Du ansvarar för innehållet på webbsidan du länkar till.

Du kan inte länka eller hänvisa till en annan Annons eller Auktion webbplatser. Det är inte tillåtet att använda andra företag / individer information som inte är relaterade till dig. Det är inte tillåtet att placera länkar, innehåll som strider mot Användaravtalet eller landslagar.

 

Kläder och skor: Päls och andra produkter från djur som används för tillverkning av kläder, skor och tillbehör kommer inte att tillåtas att annonseras på Beonia webplats. Om materialet är identiskt I utseende med animaliska produkter, men har en konstgjord origin- detta bör anges i tillkännagivandet.

 

Regler för djur: Vi, på Beonia har speciell synpunkt på behandling av djur. Det är därför vi beslutat att inte inkludera någon Annonserings av djur eller djur utrustning som kommer att användas för slakt eller på annat sätt missbrukas. Djur som inte är tillåtna att säljas I Sverige enligt svensk lag inte kan annonseras på Beonias webplats. Kontrollera med lagar innan du placerar din annons.

 

Djur bör inte säljas förrän de nått sin lägsta ålder.
Hundar får inte säljas innan de är 8 veckor gamla,
Katter 12 veckor gamla,
Kaniner 7-10 veckor gamla,
Marsvin och hamstrar 4-5 veckor gamla,
Möss 4 veckor gamla,
Råttor 5 veckor gamla,
Chinchilla 8 veckor gamla,
Degu 6 veckor gammal,
Gerbil 8 veckor gamla,
Undulat 6veckor gammal.
Nymfparakit 7 veckor
Kanariefågel fågel 30 dagar
Andra små fåglar 30 dagar
Se till att du nämntdjur ålder i annons!

 

Vapen: På Beonias webplats är det inte tillåtet att göra reklam för vapen av något slag eller vapen relaterade artiklar, såsom skjutvapen eller dess delar, ammunition, elpistoler, tårgas, stilett knivar osv.

 

Läkemedel & Medicinsk utrustning: Medicin är inte tillåtet att annonseras på Beonias webplats, med undantag för naturmedicin, t.ex supplementär medicin, rå medicin och endast för registrerad Företag med hänvisning till dess befintliga webbplats eller fysisk butik. Alla annonser av naturmedicin kommer att kontrolleras noga tillsammans med lämnade uppgifter som är utanför Beonias webbplats. Vi förbehåller oss rätten att avvisa en annons på eget gottfinnande .

Förfalskning, piratkopiering och stöldgods: Stulna varor, imiterade märkesvaror , otillåtna kopior av föremål som omfattas av immateriella rättigheter inte får marknadsföras .

Mat: All annonserade mat måste överensstämma med Lagar om Livsmedel och andra befintliga lagar som reglerar livsmedelssäkerhet , riskhantering, märkning av livsmedel och andra krav. Besök gärna Livsmedelsverkets hemsida för mer information.

Lista över förbjudna föremål
• Alkohol, tobak, droger, narkotika, cigaretter eller nikotin ersättningar, psykotropa ämnen, rusmedel av något slag.
• Farliga kemikalier och bekämpningsmedel och / eller artiklar i strid med farliga kemikalier.
• Människokroppar eller kroppsdelar.
• Animaliska produkter, som erhållits med hjälp av våld eller dödande av djur eller produkter av döda djur.
• Lotter, spelautomater
• Använda underkläder samt bilder av modeller som visar underkläder, badkläder osv.
• Pornografi och erotiska leksaker
• E-postadresser, identitetshandlingar, personlig information eller personliga finansiella uppgifter..
• CCTV tagningar
• Veterinära preparat
• Uniform för vissa tjänster (polis, militär)

• Aktier, skuldebrev, obligationer eller andra finansiella tillgångar av något slag.
• Fyrverkerier, sprängämnen och destruktiva anordningar eller något material som möjliggör tillverkningen av dem.

• Produkter för att låsa upp mobiltelefoner

Tjänster: Annonserade tjänster måste följa de lagar och regler som gäller för varje bransch. Det är under av full ansvar för Tjänsteannons ägare att betala alla skatter och avgifter i enlighet med Skatte lagar och förordningar. Tjänster som du har inte tillstånd att utföra är inte tillåtet att annonsera.


 

Tjänster som får inte marknadsföras


• Barnvakt (tillfällig såväl som lång sikt)
• Massage utförs av en privatpersoner .
• Tattoo utförs av en privatpersoner .
• Andra skönhets tjänsket som utförs av en privatperson .
• Tjänster som erbjuds av olagliga verksamheter.